• Issuu

Jakub Orzeszek

Urodzony w 1991 roku w Gdyni. Literaturoznawca, redaktor. Interesuje się tanatologią, antropologią literatury i muzyką popularną. Publikował w „Czasie Kultury”, „Dwutygodniku”, „Kontekstach”, „Twórczości” i „Tekstach Drugich”. Sekretarz redakcji „Schulz/Forum”. Pracuje w Fundacji Terytoria Książki.