• Issuu

Sławomir Leśniak

— literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz literatury niemieckojęzycznej, znawca eseistyki niemieckiej. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Przełożył eseje Rudolfa Kassnera (O pierwiastkach ludzkiej wielkości, Moralność muzyki i Liczba i oblicze), poezję i prozę krytyczną Hansa Magnusa Enzensbergera (Eliksiry nauki). W swoich książkach i artykułach interesuje się tematami niejednorodnymi, na przykład strukturami eseju, teorią mediów i poezją, obrazami Albrechta Dürera i obrazami technicznymi, myśleniem matematycznym w literaturze.  Autor prac o Rainerze Marii Rilkem, Franzu Kafce, Vilémie Flusserze, Walterze Benjaminie i J.W Goethem. Inicjator i współorganizator międzynarodowego sympozjum Rainer Maria Rilke i Gdańsk. Pomysłodawca i koordynator Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH-S) na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszka w Gdańsku-Oliwie.