• Issuu

Ewa Kraskowska

– urodzona w 1954 roku w Poznaniu. Dzieciństwo oraz czasy szkolne spędziła w Wałbrzychu i do dziś jest z tym miastem silnie związana uczuciowo. Od 1972 roku mieszka w Poznaniu. Jest profesorką literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierowniczką Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim pisarstwem kobiet oraz zagadnieniami przekładu literackiego. Ważniejsze publikacje: Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność i literatura (1989), Zofia Nałkowska (1999), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (1999, 2003), Siostry Brontë (2006), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (2007), „Tyłem, ale naprzód”. Studia i szkice o Themersonach (2018).

Fot. Basia Sinica