• Issuu

Agnieszka Sobolewska

literaturoznawczyni i kulturoznawczyni.

Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej (UW), Langues, Littératures et Civilisations Étrangeres (Paris-Sorbonne), a także podyplomowego stażu artystycznego na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC (2014-2016). Autorka książek Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (2020), Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa (2021) oraz antologii Imago psychoanalizy (2021). Publikowała m. in. w „Tekstach Drugich”, „Widoku”, „Dialogu”, „Praktyce Teoretycznej”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „Tekstualiach” i „Autobiografii". Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW i École Doctorale IV (Paris-Sorbonne) przy zespole Eur’Orbem. Od 2021 roku Research Fellow w Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (USR 3138 CNRS-MEAE). Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu w ramach Józef Tischner Fellowship 2022. Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW (2018-2022), stypendium NCN (2021-2023) oraz stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe (2018, 2019). Członkini Collegium Invisibile.

ORCID 0000-0002-2119-7215

Książki tego autora: