• Issuu

Reiner Stach

jest jednym z najważniejszych znawców życia i twórczości Franza Kafki. Doktoryzował się na Uniwersytecie
Frankfurckim pracą o Kafce, był wykładowcą tego Uniwersytetu, a potem redaktorem naukowym w wydawnictwie S. Fischer, gdzie uczestniczył w pracach nad nową krytyczną edycją dzieł Kafki.