• Issuu

Piotr  Samól

architekt, mediewista, konserwator zabytków, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Obronił z wyróżnieniem doktoraty z architektury (2015) i historii (2017). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na architekturze średniowiecznej oraz historii materialnej regionu dawnych Prus Królewskich. Specjalizuje się w badaniach architektonicznych, które prowadził już między innymi w Gdańsku, Chełmnie, Elblągu i Barczewie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Izby Architektów RP.