• Issuu

Alexandra Staniewska

– antropolog kulturowa ze specjalizacją w biologii sądowej. Zajmuje się bio- i nekropolityką, ekshumacjami oraz polityką historyczną, a także antropologią i genetyką sądową. Prowadziła badania etnograficzne w Hiszpanii, zajmując się ekshumacjami ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Laureatka „Diamentowego Grantu” (2017).

Książki tego autora: