• Issuu

Carlo Ginzburg

– (ur. 1939 w Turynie) włoski historyk, jeden z pionierów tzw. mikrohistorii. Obranił doktorat z historii na Uniwersytecie w Pizie w 1961 roku, następnie był wykładowcą na Uniwersytecie w Bolonii oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (1988–2006). Obecnie wykłada w Scuola Normale Superiore w Pizie. Był jednym z inicjatorów otwarcia archiwów Watykanu dotyczących inkwizycji. W tłumaczeniu na język polski ukazała się dotychczas książka Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. (przeł. Radosław Kłos, posłowiem opatrzył Lech Szczucki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989).