• Issuu
 • Tematem przewodnim numeru 17–18 jest Paryż. „Paryż turystyczny”, w którym Schulz spędził ponad trzy tygodnie latem 1938 roku. Ale też „inny Paryż” – miasto nowych idei artystycznych i filozoficznych, które nie były Schulzowi obce.

  51,00 zł
 • Czwarty numer czasopisma poświęconego Brunonowi Schulzowi – jego osobie i jego dziełu.

  25,50 zł
 • Drugi numer czasopisma poświęconego Brunonowi Schulzowi – jego osobie i jego dziełu.

  25,50 zł
 • Czasopismo poświęcone Brunonowi Schulzowi – jego osobie i jego dziełu – powinno powstać już dawno. Właściwie nie wiadomo, dlaczego dochodzi do tego dopiero teraz.  

 • Piąty numer czasopisma poświęconego Brunonowi Schulzowi – jego osobie i jego dziełu.

 • Trzeci numer czasopisma poświęconego Brunonowi Schulzowi – jego osobie i jego dziełu.