• Issuu

Karolina  Bielenin-Lenczowska

– antropolożka społeczna i lingwistka, profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2019–2021 była profesorką wizytującą na Uniwersytecie Federalnym stanu Santa Catarina we Florianópolis w Brazylii. Jej zainteresowania naukowe obejmują antropologię migracji i diaspory, antropologię lingwistyczną i metodologię badań społecznych. Prowadziła etnograficzne badania terenowe w Macedonii, Włoszech i Brazylii. Autorka książki Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech (2015).

fot. Helena Patzer