• Issuu

Irena Klepfisz

Irena Klepfisz urodziła się w 1941 roku w getcie warszawskim. Po wojnie wraz z matką wyemigrowała do Szwecji, następnie do Nowego Jorku. Jej ojciec Michał Klepfisz zginął w drugim dniu powstania w getcie warszawskim. Został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari przez polski rząd emigracyjny.

W Nowym Jorku Klepfisz uczęszczała do amerykańskiej szkoły dziennej oraz wieczorowej świeckiej jidyszowej szule. W 1962 roku ukończyła studia anglistyczne i jidysz w nowojorskim City College. W 1970 roku uzyskała doktorat na Uniwersytecie Chicago. Po powrocie do Nowego Jorku podjęła badania w Centrum Maksa Weinreicha w Żydowskim Instytucie Badawczym YIVO. W latach 1996–2018 prowadziła zajęcia w Barnard College na temat pisarek żydowskich. Przez dziesięć lat wykładała literaturę angielską oraz prowadziła zajęcia o tematyce kobiecej w Bedford College Correctional Facility (więzieniu o zaostrzonym rygorze dla kobiet).

Zaczęła pisać wiersze w szkole średniej. Po dokonaniu coming outu jako lesbijka na początku lat siedemdziesiątych odkryła społeczność lesbijskich pisarek i zajęła się publicystyką feministyczną oraz walką o prawa osób LGBTQ+, wydała pierwszy tomik poezji, została współzałożycielką kobiecego magazynu literackiego „Conditions”, który kładł nacisk na twórczość literacką kobiet z klasy robotniczej, lesbijek oraz reprezentantek mniejszości etnicznych. W efekcie odbytej wraz z matką w 1983 roku podróży do Polski zaczęła eksperymentować z dwujęzyczną poezją jidyszowo-angielską. Od końca lat osiemdziesiątych skupiała się w swojej poezji, eseistyce i działalności społecznej na prawach mniejszości seksualnych, żydowskiej tożsamości świeckiej, kobietach i kulturze żydowskiej oraz konflikcie palestyńsko-izraelskim, działając na rzecz pokoju na Zachodnim Brzegu i w strefie Gazy. Prowadziła badania oraz pisała eseje na temat żydowskich pisarek, intelektualistek i działaczek we Wschodniej Europie przed Holokaustem oraz tłumaczyła ich teksty.

W połowie lat siedemdziesiątych Klepfisz została partnerką malarki Judith Waterman, która zmarła w 2014 roku. Obecnie Klepfisz angażuje się w propagowanie twórczości artystycznej Waterman oraz podejmuje dalsze wysiłki na rzecz pokoju na świecie.