• Issuu
(e-book) 'Album Orbis' Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza
(e-book) 'Album Orbis' Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza

ISBN: 978-83-7453-343-0

Rok wydania: 2017

Informacja:

format EPUB, MOBI

nasza cena: 31,45 zł

cena rynkowa: 37,00 zł

Książka poświęcona trzytomowemu dziełu Norwida, które ujawnia najistotniejsze kwestie związane z jego koncepcją estetyczną wyłożoną w pismach teoretycznych, prozie i poezji. Autorka opisuje Album Orbis jako zaskakujący koncept historiozoficzny, będący propozycją antysystemowego ujęcia historii, która zapętla się i powtarza. Norwid pozostawił album „w szkicu”, co pozwoliło mu przekształcić historię dziejów w historię form, organizujących przez wieki kształt cywilizacji świata. Opowieść ta jest tym bardziej interesująca, że skomponowana została z motywów, których znaczenie uobecnia się dopiero w skomplikowanej siatce znaczeń. Album Orbis – „mój portfel artystyczny”, jak nazywał go sam Norwid – jest świadectwem działalności twórcy, który własne dzieło postanowił skomponować z gotowych elementów, reprodukcji, wycinków prasowych i książek.

Klienci, którzy kupili tę książkę, wybrali również: