• Issuu
 • Książka ta opowiada o zmaganiach z ową spuścizną Terroru: o oczyszczającej mocy łez wylewanych nad grobami ofiar i octu, którym szorowano ślady krwi na podeście gilotyny. I o tym, jak bardzo jesteśmy bezradni wobec każdej dziejowej traumy.

  40,80 zł
 • Galeria mistyczek chrześcijańskich, od Hildegardy z Bingen po dwudziestowieczną Madelaine de la Salpetriere.

  38,25 zł
 • W miękko brzmiącym słowie pupilla tkwi już zapowiedź radykalnej metamorfozy. Namysł nad figurą dwudziestowiecznej nimfetki to opowieść o tym szczególnym splocie znaczeń; o zaskakującym aliansie etymologii, entomologii i optyki.

  41,65 zł
 • Po-twarz jest twarzą z epoki ciała. Ujawnia zachodzące w kulturze procesy desymbolizacji. Nie jest jednak potwarzą.

  41,65 zł
 • Skomplikowane i pasjonujące dzieje skandalicznego obrazu Początek świata Gustave’a Courbeta. Zamówiony przez tureckiego dyplomatę Chalil Beja, należał między innymi do Jacques’a Lacana, a dziś jest jedną z największych atrakcji Musée d’orsay

  41,65 zł
 • Teatr widziany poprzez zmysłowy fenomen dotyku, cielesności i materii. Rozgrywany po przeciwnej stronie ducha i sensu. Uwolniony od metafizycznego piętna.

  38,25 zł
 • Pogwałcić tajemnicę erotyzmu, sięgając do samej głębi bytu – taka jest ambicja tej książki, zasłużenie uznanej za klasyczną.

 • Dzieje twarzy, będacej osobliwą sygnaturą człowieka oraz tekstem zmieniającym się pod wpływem literatury, sztuki i medycyny.

 • Esej o ludzkich zmysłach: od rozkoszy smaku po ból tortur.
 • Biografia i autobiografia Józefa Boruwłaskiego, najsłynniejszego karła doby oświecenia.
 • Mistyczki chrześcijańskie od Hildegardy z Bingen do Madelaine de la Salpetriere.

 • Piekło ciała – fizjologia, medycyna i śmierć.
 • Filozofowanie Nancy’ego: dotykanie świata wraz ze składającymi się nań ciałami i ich znaczeniem.

 • Przypadek Piotra Riviere, który w 1835 roku dokonał potrójnego zabójstwa.
 • pŚmierć i jej okolice w ujęciu francuskich tanatologów.
 • Co mówi o człowieku i o muzeum sposób, w jaki ludzkie ciało przedstawiane jest w muzealnych kolekcjach: mumie, szczątki, słoje z formaliną, woskowe figury i modele anatomiczne. Książka dająca wiele do myślenia.
 • Antropologiczny esej o niezwykłym zjawisku kultury prawosławia: jurodstwie. Jurodiwyj jest wieszczem i bluźniercą, obłędnym w aurze świętości. Jest „poza dobrem i złem", pisze autor książki.

 • Krzyk, przeszywający gorące mięso sztylet, sapanie byka: tauromachia jest kosmiczną metaforą związków erotyki ze śmiercią.
 • Tom zawiera obszerny wstęp Olgi Kubińskiej, wybitnej znawczyni kultury i literatury renesansowej Anglii, oraz 34 przekłady mów wygłaszanych przed egzekucją w latach 1583–1697.

 • Ciało jako inny, obcy, wykluczony, ciało jako przestrzeń napięcia między toż-samością a innością, ciało poza innością i tożsamością. Ciało-tekst – otwarte. Ciało o zmiennej intensywności, bez ustanku pulsujące między tym, co obce a tym, co toż-same.

 • Bataille’owskie rozróżnienie trzech postaci erotyzmu: erotyzmu ciała, erotyzmu serc i erotyzmu sacrum – jest jednym z podstawowych pojęć współczesnej antropologii.

 • Monografia Przybyłem tu, by umrzeć zajmuje się relacjami z egzekucji opublikowanymi w Anglii w XVI i XVII wieku. Zarówno relacje, jak i egzekucje odgrywały wówczas istotną rolę – przywracały naruszony przez skazańca porządek prawny, społeczny i polityczny.

 • Książka jest analizą motywu mięsności, którego literackie realizacje sprzyjały refleksji nad najistotniejszymi problemami ponowoczesności. Stanowi ona zarazem punkt wyjścia dla dzisiejszych rozważań nad ciałem realnym oraz znaczeniami kategorii abiektu.

 • Książka Grégoire’a Chamayou bada historię niezbadaną dotąd przez historię nauki – jej przedmiotem jest historia ciał poddawanych eksperymentom.

 • Oko było dla Leirisa, Artauda, Blanchota, a przede wszystkim Bataille’a przedmiotem fascynującym i zarazem odrażającym, źródłem rozkoszy i przerażenia – prawdziwym obiektem sacrum.

 • Monstra, potwory, dziwolągi...
  Zawsze gdzieś w końcu je dojrzymy – co więcej, będziemy ich szukać, gdyż ich natura intryguje nas i pociąga.

 • Msza okrucieństwa układa się w opowieść o zapomnianej sakralności praktyk libertynów i o rozkoszy, której warunkiem jest cierpienie.