• Issuu
Xięga bałwochwalcza
Xięga bałwochwalcza (Dzieła zebrane, t. 1)
[Książka w przygotowaniu]

Być może to Schulz, a nie Gombrowicz czy nawet Miłosz, jest najbardziej powszechnie znanym i docenianym pisarzem polskim xx wieku, a liczba prac, jakie na temat jego twórczości powstają w różnych krajach świata, idzie w setki. Jeśli dołączymy do tego recepcję jego dzieł i biografii przez literaturę, teatr i kino, ujrzymy obraz twórcy, który w ponad siedemdziesiąt lat po śmierci z młodzieńczą energią zdobywa coraz to nowe umysły. Rzecz w tym jednak, iż pełnej i kanonicznej edycji Schulza dotychczas w Polsce nie było [...] Podjęta w wydawnictwie słowo/obraz terytoria [...] praca nad edycją krytyczną jego dzieł – literackich i plastycznych – stanowi więc spłatę ogromnego długu, jaki literatura i kultura polska zaciągnęła u skromnego nauczyciela rysunków z galicyjskiego miasta Drohobycz.

Jerzy Jarzębski