• Issuu
No picture
Teoria re-konekcji

Seria: Idee i Etnografia

ISBN: 978-83-7908-165-3

Rok wydania: 2019

Informacja:

Fundacja Terytoria Książki

[Książka w przygotowaniu]

W kontekście postkolonialnego Tahiti poszukiwanie lepszej przyszłości odbywa się w logice re-konekcji, ponownego nawiązania wielowymiarowych węzłów, połączeń i relacji miedzy ludźmi, nie-ludźmi, czasem i przestrzeniami. Rehabilitacja rdzennych systemów wiedzy, symboli, mobilno­ści i historii staje się jednocześnie projektem ekologicznym.