• Issuu
No picture
Bruno Schulz w oczach współczesnych. Antologia tekstów krytycznych i publicystycznych z lat 1920–1939

Seria: Biblioteka Schulz/Forum

ISBN: 978-83-7908-169-1

Rok wydania: 2020

Informacja:

Fundacja Terytoria Książki
redakcja i wstęp: Piotr Sitkiewicz

[Tymczasowo niedostępne]

Od pierwszej wzmianki prasowej we lwowskiej „Chwili” aż po nekrolog opublikowany w konspiracyjnym miesięczniku „Sztuka i Naród” – teksty zawarte w antologii ukazują, jak współcześni postrzegali dzieło plastyczne i literackie Brunona Schulza, a także jego samego.

Podstawą zakwalifikowania tekstu do niniejszej antologii było występowanie w nim nazwiska Schulza w jakimkolwiek kontekście – krytycznym lub biograficznym. Dlatego rozbudowane recenzje i szkice krytyczne sąsiadują tu z krótkimi wzmiankami prasowymi o charakterze stricte informacyjnym.