• Issuu
 • Manifest na rzecz przebudowy semiologii, która w tradycyjnej, zaprojektowanej przez Ferdinanda de Saussure’a postaci spełniła już swoje zadanie.

  35,40 zł
 • Każdą epokę ludzkiej myśli można by zdefiniować dostatecznie głęboko przez relacje, jakie ustanawia między marzeniem sennym a życiem na jawie. Zapewne zawsze będziemy dziwić się temu, że przeżywamy dwie równoległe, przenikające się egzystencje, których nie potrafimy jednak ze sobą w pełni pogodzić.

  50,15 zł
 • Klasyczna książka z pogranicza psychologii i teorii sztuki.

 • Wzorowe wprowadzenie metodologiczne w dziedzinę nauki o sztuce, rozumianej jako nauka o rozwoju form artystycznych

 • Z czego wynikają smutek, rozpacz, obłęd, samobójstwo? Myśl medyczna już od czasów starożytnych ich przyczyny dopatrywała się w jednym z płynów w ciele – czarnej żółci, melancholii. Jej czarna barwa, porównywana często do barwy atramentu, była oznaką jej szkodliwej mocy. Ten płyn nie istnieje. Lecz czyż nie atramentem pisze się wiersze?

 • Palimpsest to pergamin, z którego wydrapano pierwszy tekst, by nanieść w jego miejsce inny, który jednak nie całkiem go zakrywa, tak że ten dawny, prześwitując, daje się wciąż odczytać. W znaczeniu przenośnym palimpsestami (a dosłowniej hipertekstami) nazywa Gérard Genette wszystkie utwory wywiedzione – przez przekształcenie lub naśladowanie – z jakiegoś utworu wcześniejszego

 • Wielki łańcuch bytu autorstwa Arthura Lovejoy’a jest jednym z najlepszych wykładów europejskiej myśli ontologicznej, jakie kiedykolwiek napisano.

 • W Filozofii sztuki Hippolyte Taine bada w sposób całościowy historię sztuki europejskiej na przestrzeni wieków.

 • „Niniejsze studium nie jest historią kina. […] W pierwszej części zajmujemy się obrazem-ruchem i jego odmianami. Obraz-czas będzie przedmiotem drugiej części."
 • „Książka poświęcona jest w zasadniczej mierze rozważaniom nad literaturą romantyczną w jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów – w aspekcie wrażliwości erotycznej.”

 • Poezja i głębia to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych książek Jeana-Pierre’a Richarda, cenionego i wciąż tworzącego literaturoznawcy francuskiego. Składają się na nią cztery eseje, których przedmiotem są dziewiętnastowieczni poeci francuscy: Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Paul Verlaine oraz Arthur Rimbaud.

 • Gorączka romantyczna to fantastyka i przeżycie kosmosu,to tragizm i rewolucja, to frenezja i niepodległość...”

  Maria Janion

 • Najważniejsza książka Michela Foucault i jedna z najważniejszych prac filozoficznych XX wieku.

 • Klasyczne opracowanie dotyczące zagadnienia powinowactwa sztuk plastycznych i literatury.

 • Jedna z najważniejszych książek poświęconych literaturze romantyzmu.