• Issuu
 • Zbiór esejów dotyczących historii XIX i XX wieku przede wszystkim Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu.

  53,55 zł
 • Zbiór esejów Carla Ginzburga Czytać między wierszami zawiera teksty poświęcone wielkim pisarzom europejskim, od Montaigne’a i Woltera do Prousta i Tomasiego di Lampedusy.

  46,75 zł
 • W świecie zamkniętym w pułapce wiecznej teraźniejszości, skazanym na nieustający zapping pod dyktando mediów i na rozziew między Pamięcią a Władzą, potrzebujemy historyka bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Czy potrafi on sprostać temu zadaniu – to już inna sprawa.

  Pierre Nora

  46,75 zł
 • Dzisiaj książka jest czymś, co żyje na marginesie – i niemal jako skutek pośredni – wiecznie zmiennej magmy pojawiającej się na ekranach. [...] Potrzeba będzie czasu, abyśmy zaczęli rozumieć, co takie przejście od strony do ekranu spowodowało w naszym aparacie poznawczym i jak doprowadziło do stopniowej eliminacji wszelkiej możliwości patrzenia na świat jako na Liber mundi.

  Roberto Calasso

  46,75 zł
 • Zachód, który doświadczył postmodernizmu, teraz najwyraźniej go porzuca. Co takiego się wydarzyło?

  Maurizio Ferraris

  38,25 zł
 • Autorski wybór tekstów najważniejszych polskich autorów (m.in. Gombrowicz, Miłosz, Czapski, Jeleński, Herling-Grudziński), których twórczość ukształtowała pokolenie i odcisnęła piętno na całej polskiej kulturze XX wieku.

  46,75 zł
 • Wybór najważniejszych esejów Seferisa. Teksty prezentują pełen wachlarz zainteresowań autora oraz pokazują jego ogromną wiedzę i wyjątkowy kunszt literacki.

  50,15 zł
 • Lektura tych listów pogłębia i komplikuje sylwetki Camusa i Chiaromontego oraz ich współczesnych. W ich dialogu odsłania się także coś, co można nazwać duchem epoki, w której formowała się tożsamość europejska drugiej połowy XX wieku.

  41,65 zł
 • Swoisty przewodnik po wspaniałościach palimpsestu Wiecznego Miasta, napisany przez wybitnego literaturoznawcę – rzymianina

  46,75 zł
 • Wybór nieprzełożonych dotychczas na język polski listów Rilkego, dotyczących zarówno dzieł innych artystów, jak i własnej twórczości oraz jej najważniejszych tematów i motywów. 

  49,30 zł
 • Próba diagnozy nieuchwytnej teraźniejszości, zdominowanej przez turystów, terrorystów, hakerów, fundamentalistów i transhumanistów. Calasso nie proponuje gotowych recept na bolączki współczesnego świata, ale skłania czytelników do kwestionowania samych siebie i czasów, w których żyją. 

  35,70 zł
 • Osobiste, niekiedy intymne zapiski Jorgosa Seferisa, największego poety nowożytnej Grecji, laureata literackiej Nagrody Nobla. Przez wielu krytyków uważane za jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych dzienników literackich. 

  46,75 zł
 • Od Hannah Arendt, poprzez Paula Celana i Györgya Lukácsa, aż po Siergieja Diagilewa czy Harry’ego Kesslera – Karl Schlögel odkrywa na nowo wspaniałą tradycję europejskiej kultury w dobie kryzysu współczesnego świata.

  38,25 zł
 • Zbiór esejów wybitnego belgijskiego myśliciela, który z charakterystycznym sceptycyzmem, niezwykłą przenikliwością i cierpkim humorem przygląda się problemom współczesnej kultury, historii i polityki.

  38,25 zł
 • Autobiografia Krzysztofa Pomiana, opowiedziana za pośrednictwem portretów jego mistrzów i przyjaciół, a zarazem prywatny rozrachunek wybitnego filozofa i historyka z XX wiekiem. 

  63,75 zł
 • Rzym, 1946 rok. Niemcy pokonane, okupowane przez aliantów. Polska w nowych granicach określonych przez Stalina. Europa podzielona w Jałcie na strefy wpływów. Rok zero Europy. Czterdziestoletni Jerzy Giedroyć przebywa w Rzymie.

  35,70 zł
 • Korespondencja Nicoli Chiaromontego, pisarza, jednego z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, z Melanie von Nage.

  41,65 zł
 • "To jest opowieść o otwieraniu się na rzeczywistość, o wierności w przemianie, o źródłach wewnętrznej siły, o wolności i sensie”. (Wojciech Karpiński)

  54,40 zł
 • Korespondencja Rilkego adresowana do jego żony dokumentuje skomplikowaną relację osobistą dwojga artystów, zawiera też wiele istotnych wypowiedzi na temat literatury i sztuki.

  46,75 zł
 • Punktem wyjścia szkiców, studiów i rozważań, które składają się na tę książkę, jest to, co autor napotyka na swojej drodze, co widzi, przeżywa, czyta, co fotografuje i co przyciąga jego uwagę, pobudzając myśl i wyobraźnię.

  41,65 zł
 • Zbiór listów i kart pocztowych wymienianych na przestrzeni trzydziestu lat przez Czesława Miłosza i Jana Błońskiego to fascynujący dialog dwóch pokoleń polskiej inteligencji i dwóch odmiennych tradycji polskości. 

 • Książka oprócz angielskiego oryginału i doskonałego przekładu Stanisława Barańczaka zawiera również obszerne wstępy autorstwa najbardziej renomowanych badaczy dzieła Audena, a także komentarz filologiczno-interpretacyjny przywołujący konteksty literackie, ale też zaplecze intelektualne, teologiczne i filozoficzne pisarza.

 • W tych prozaicznych tekstach o nader powściągliwej subiektywności rygorystyczny obserwator nasłuchuje głosów, które już spoza rzeczywistości umieją objawić rzeczy ostateczne” (François Bondy).

 • „Piękno Twojej poezji polega na celnej, jedynej myśli i barokowej równowadze między konkretem i abstrakcją” Konstanty A. Jeleński w liście do Aleksandra Wata, 19 lutego 1963.

 • „Moja książka jest przede wszystkim próbą odpowiedzi na pytanie o związek sztuki z całą resztą naszego życia." Karol Berger

   

 • Studium biograficzne poświęcone niemieckiemu filozofowi i teoretykowi kultury, autorowi słynnych Pasaży.
   
 • Zbiór szkiców mistrza polskiej eseistyki.

 • Bibliofilskie wydanie dwóch esejów wybitnej francuskiej pisarki.

 • Bibliofilskie wydanie w trzydziestą rocznicę ukazania się poematu.

 • Czym jest dobre wydawnictwo? Jakie książki powinno wydawać? Jak ma stworzyć więź ze swoimi czytelnikami? Jakie jest miejsce wydawcy we współczesnym świecie? Co stanie się z nim w przyszłości? 

 • „Zostały nam tylko listy, a może aż listy, dwa tomy korespondencji między tymi, którzy «zapragnęli się objawić» sobie i światu." (Adam Zagajewski)

 • Zjazd rodzinny, Cocktail Party, Mąż stanu i Zaufany sekretarz – cztery dramaty Eliota w przekładzie Wiesława Juszczaka.

 • Nicola Chiaromonte, jeden z najbardziej oryginalnych eseistów i myślicieli włoskich, przez całe życie prowadził notatki, które dziś uważane są za jego najbardziej oryginalne intelektualnie i literacko dzieło, będące głębokim komentarzem do historii intelektualnej XX stulecia.

 • Dziewięć esejów Petera Brooka to zapis refleksji praktyka – wybitnego inscenizatora dzieł Szekspira. Brytyjski reżyser okrasza swoje rozważania licznymi anegdotami, a ponieważ, jak sam stwierdza we wstępie: „Traktowanie czegokolwiek zbyt poważnie nie jest zbyt poważne”, to w Wolności i łasce znalazło się miejsce dla Billie Holiday i Edith Piaf, dla kiczu Werony czy choćby skandalu z aktorką Vivien Leigh.

 • Zebrane w tym tomie osoby są uderzająco różne i nietrudno sobie wyobrazić, że gdyby mogły zabrać głos w tej kwestii, oponowałyby przeciwko zgromadzeniu ich, by tak rzec, w jednym pokoju.

 • „Nieobjęta ziemia” była pierwszym tomem wierszy, notatek, przekładów i epigrafów powstałym po przyznaniu Miłoszowi Nagrody Nobla w październiku 1980 roku.

 • Olśniewająca wirtuozerią i przenikliwością książka o współczesności i tradycjach opery europejskiej. Księga Prospera opery początku XXI wieku.

 • Chwile oderwane Konstantego Aleksandra Jeleńskiego (1922–1987) możemy czytać dzisiaj jak autobiografię intelektualną niezwykłej, tajemniczej postaci literatury polskiej i europejskiej sceny intelektualnej drugiej połowy XX wieku.
 • Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka i teoretyka sztuki. Na tom składają się jego najważniejsze teksty, poświęcone głównie sztuce włoskiego i niemieckiego renesansu.

 • Zbiór rozproszonych szkiców, tłumaczeń i komentarzy jednego z najwybitniejszych muzykologów europejskich – Michała Bristigera.

 • Nowy przekład autorstwa Małgorzaty Łukasiewicz, pierwszy po tłumaczeniu Leopolda Staffa, opublikowanym sto lat temu.

 • „Ta książka zawiera ślady mojej fascynacji Francją." Julia Hartwig

 • Zebrane wypowiedzi wybitnego krytyka teatralnego o twórczości Tadeusza Kantora.

 • Osobisty przewodnik po świecie sztuki, który uczy, jak zadawać pytania architekturze, rzeźbie, malarstwu i poezji.

 • Wyprawa po Suwalszczyźnie śladami Czesława Miłosza.