• Issuu
  • Książka dotyczy ważnego, ale niezbadanego dotąd zjawiska fotograficznego negatywu, będącego nie tylko pośrednikiem w procesie wywoływania zdjęć, ale również skończonym przedstawieniem, wykorzystywanym często w twórczości artystów i fotografów.

    50,15 zł
  • Wszyscy znają dziś fotografię żydowskiego dziecka z warszawskiego getta: z biegiem czasu jej bohater stał się „ikoną” Shoah.

    41,65 zł
  • Fotografia widziana przez pryzmat myśli fenomenologicznej.