• Issuu
  • Od socrealizmu i cudu gospodarczego do upadku muru berlińskiego - historia powojennego, niemieckiego kina, obejmująca filmy z obu stron żelaznej kurtyny. 

    46,75 zł
  • Nowe wydanie książki Bronisława Baczki ukazujące dzieło Jana Jakuba w sposób swoiście retrospektywny – przez pryzmat rozmaitych russoizmów, które z niego czerpały inspiracje.
    55,25 zł
  • Rewolucji od samych jej początków towarzyszy wyobrażenie o jej końcu. Dla jednych cele rewolucyjne miały być osiągnięte szybko i to dzięki wyzwoleniu i zmobilizowaniu ogromnych energii. Dla innych natomiast koniec miałby być bliski, ponieważ obietnice rewolucyjne są niespełnialne, a namiętności rozpalone przez demagogów szybko wygasną.