• Issuu
  • Jeleński interpretuje Lalkę Bellmera jako wyraz ukrytej w ciele nieświadomości, o której zapomniała nawet psychoanaliza.

  • Próba pokazania, jak surrealistyczne spojrzenie na świat łączy biografie rozmaitych artystów, a tym samym kształtuje historię i mitologię nurtu.

  • Antologia składa się z dwudziestu tekstów. Mogłoby być ich więcej. Śmierć stała się francuską specjalnością. Przywykło się uważać, że jest Mistrzem z Niemiec. Tymczasem w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych we francuskiej historii, filozofii i naukach społecznych powiedziano o śmierci niemało i były to wypowiedzi godne uwagi.