• Issuu

wydawnictwo słowo/obraz terytoria sp. z o.o.

ul. Pniewskiego 4/1
80-246 Gdańsk
tel. kom. 601 919 235
tel.: (58) 345 47 07
NIP: 713-27-03-050
e-mail: slowo@terytoria.com.pl

Prezeska Zarządu

Daria Majewska

Członek Zarządu

Stanisław Rosiek

Redakcja:
tel. kom. 609 770 605
e-mail: redakcja@terytoria.com.pl

Małgorzata Groth

Jakub Orzeszek

Alicja Smaruj

Katarzyna Warska 

Handel:
Elżbieta Brach
tel.: (58) 520 89 84
e-mail: e.brach@terytoria.com.pl

Promocja:
tel. kom. 533 013 539
e-mail: promocja@terytoria.com.pl

Grafik:
Joanna Kwiatkowska
e-mail: grafik@terytoria.com.pl

Zuzanna Leśniak

Prawa autorskie i licencje zagraniczne:
e-mail: slowo@terytoria.com.pl

Informacja dla potencjalnych Autorów:
W związku z dużą liczbą otrzymywanych przez nas propozycji wydawniczych prosimy o przesyłanie ich wyłącznie pocztą elektroniczną w formie załączników (pliki .rtf lub .doc) na adres: redakcja@terytoria.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo nieodsyłania niezamówionych wydruków autorskich. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości.