• Issuu

Elżbieta Paczkowska-Łagowska

Historyk filozofii współczesnej, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1993 wykładała również na uniwersytecie w Trewirze. Autorka książek Psychika i poznanie. O epistemologii Kazimierza Twardowskiego oraz Wilhelma Diltheya filozofia nauk humanistycznych. Zajmuje się też działalnością translatorską; przełożyła i skomentowała między innymi rozprawy Wilhelma Diltheya i Helmutha Plessnera. Wydała eseje Golo Manna Ludzie myśli, ludzie władzy, historia (Kraków 1997). Przez kilkanaście lat redagowała roczniki "Reports od Philosophy".