• Issuu

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995 roku. Obszar naszych zainteresowań wyznaczają teksty z dziedziny literatury pięknej, historii literatury, eseistyki, krytyki literackiej, filozofii, sztuki oraz nauk społecznych. Książki wydawnictwa próbują przekraczać tradycyjne podziały, penetrują obszary pośrednie i pograniczne – nie tylko pomiędzy ikonosferą a logosferą, o czym mówi nazwa wydawnictwa, lecz także pomiędzy „czystą” myślą a historią myślenia. Trudne to zadanie, jednak dotychczasowa działalność pokazuje, że istnieje szerokie grono czytelników, którzy pragną dzielić z nami ciekawość myśli.

 

Wśród autorów książek wydawanych przez słowo/obraz terytoria znajduje się wielu wybitnych pisarzy, filozofów, badaczy literatury i sztuki, zarówno polskich, jak i zagranicznych, m.in.: Maria Janion, Jan Białostocki, Konstanty A. Jeleński, Krzysztof Pomian, Maria Poprzęcka, Stanisław Rosiek, Jerzy Szyłak, Krzysztof Rutkowski, Aby Warburg, Michel Foucault, Gaston Bachelard, Jacques Derrida czy George Steiner.

 

Przez lata swojej działalności wydawnictwo opublikowało setki książek w ponad 70 seriach i cyklach wydawniczych. Najważniejsze z nich to: Pasaże, Klasyka światowej humanistyki, Terytoria kina, Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii, Biblioteka Mnemosyne, Idee, Świadectwa, Artyści oraz Portrety Kobiet.

 

Zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Literacką Nike, Nagrodę Literatury na Świecie, Nagrodę Historyczną Polityki, Nagrodę Literacką Gdynia oraz nagrodę PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku. Jesteśmy dumni, że nasza praca cieszy się uznaniem.