• Issuu

Konstanty A. Jeleński

(19221987) 
Eseista, tłumacz, krytyk literacki, propagator kultury polskiej na Zachodzie (zwłaszcza twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza). Od 1939 roku przebywał na emigracji, wpierw we Włoszech, a od roku 1951 we Francji. Współpracownik paryskiej „Kultury”; publikował między innymi prace z dziedziny literatury (Zbiegi okoliczności, 1981) i krytyki sztuki (Jan Lebenstein, 1980).