• Issuu

Stanisław Cichowicz

(19392000)
Filozof, tłumacz, poeta, malarz. Autor esejów filozoficznych m.in. o Blondelu, Kartezjuszu, Leibnizu, Levinasie, Sartrze i Ricouerze, pisał o hermeneutyce, strukturalizmie, transcendentalizmie i metafizyce. Tłumaczył eseistykę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i literaturoznawczą. Do jego najważniejszych przedsięwzięć edytorskich między innymi należą: publikacja pism Maurice’a Marleau-Ponty’ego Proza świata. Eseje o mowie oraz Oko i umysł. Szkice o malarstwie, Paula Ricoeura Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, José Ortegi y Gasseta Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Po co wracamy do filozofii. Publikował w „Twórczości”, „Literaturze na Świecie”, „Znaku”, „Tekstach”. Swoje prace wystawiał w Galerii Foksal i Galerii Rzeźba w Warszawie, w Galerii Polskiej w Krakowie i Galerii El w Elblągu.