• Issuu

Monika Żółkoś

(ur. 1976) 
Historyk teatru i dramatu, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego; stypendystka Prezydenta Miasta Gdyni, laureatka Konkursu im. Andrzeja Wanata (1998). Publikowała w „Dialogu”, „Teatrze”, „Opcjach” oraz pracach zbiorowych; współredagowała tom Dialog w dramacie (2004).