• Issuu

Bruno Schulz

(1892-1942)
Polski prozaik i grafik; w oryginalnej prozie Schulza (opowiadania Sklepy cynamonowe 1934, Sanatorium Pod Klepsydrą, wydane łącznie z fragmentami nieukończonej powieści Mesjasz 1937) motywy autobiograficzne i realia życia Żydów polskich w małych galicyjskich miasteczkach są osnową groteskowo-fantastycznych wizji, łączących poetykę snu z symboliką podświadomości; szkice literackie, listy; sztychy, litografie i rysunki, między innymi do własnych utworów i do Ferdydurke Witolda Gombrowicza.