• Issuu

Zbigniew Szawarski

Profesor etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Komitetu „Etyka w Nauce” przy Prezydium PAN. Główne zainteresowania – etyka, bioetyka i filozofia medycyny. W latach 1975–1976 stypendysta British Council w Oxford University. Od 1989 członek, a w latach 1998–2000 Prezes ESPMH (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care). W latach 1990–1999 wykładowca w Centre for Philosophy and Health Care (University of Wales, Swansea). Członek redakcji wielu międzynarodowych czasopism poświęconych bioetyce i filozofii medycyny. W latach 1968–1990 sekretarz redakcji pisma „Etyka”. Redaktor i współautor tomu W kręgu życia i śmierci (1987). Tłumacz i autor licznych artykułów z pogranicza filozofii, etyki i medycyny.

Książki tego autora: