• Issuu

Karolina Szymaniak

Literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka i lektorka języka jidysz. Zajmuje się nowoczesną literaturą jidysz, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety. Autorka książki poświęconej estetyce polsko-jidyszowej pisarki Debory Vogel Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel (2006). 
Redaktorka dwujęzycznej antologii Warszawska awangarda jidysz (2005). Obecnie redaguje dwujęzyczną antologię poezji kobiet (we współpracy z Joanną Lisek i Bellą Szwarcman) oraz wraz z Joanną Nalewajko-Kulikov przygotowuje polskojęzyczną antologię poświęconą kulturze jidysz w ZSRR. Stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnia "Polityka". Mieszka w Krakowie. Smaży konfitury i powidła z cynamonem.