• Issuu

Tadeusz Bujnicki

Urodzony w 1933 roku w Wilnie. Historyk literatury, krytyk literacki i edytor; w kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim twórczość Henryka Sienkiewicza, powieść historyczna, tradycja literatury lewicowej oraz literatura polskiej emigracji i Kresów Wschodnich, zwłaszcza twórczość literacka przedwojennego Wilna. Opublikował m.in.: Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej (1973), Sienkiewicz i historia (1981), Sienkiewicza powieści z lat dawnych (1996), O poezji rewolucyjnej (1978), Bunt żywiołów i logika dziejów. W kręgu idei polskiej lewicy (1984).