• Issuu

Julia Hartwig

Poetka, eseistka, tłumaczka. Podczas wojny łączniczka AK i studentka konspiracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała filologię polską. Od roku 1947 do 1950 przebywała we Francji jako stypendystka Rządu Francuskiego, studiując poezję francuską XIX i XX wieku. W roku 1954 wyszła za mąż za Artura Międzyrzeckiego, poetę, eseistę i powieściopisarza. Otrzymała nagrody literackie: Francuskiej Fundacji Hautvilliers wraz z Arturem Międzyrzeckim (1978); Nagrodę PEN Clubu za twórczość przekładową (1979); Nagrodę im. Jurzykowskiego za twórczość przekładową (1981); Thornton Wilder Prize wraz z Arturem Międzyrzeckim za twórczość przekładową (1986); Nagrodę „Solidarności” za twórczość poetycką (1987); Nagrodę Wojewody Warszawskiego za osiągnięcia twórcze w dziedzinie literatury (1990); Nagrodę austriacką im. Georga Trakla za twórczość poetycką (1992); Nagrodę PEN Clubu za twórczość poetycką (1996); Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (2002). Dwukrotnie nominowana do nagrody „Nike”. Otrzymała Nagrodę Wielką Fundacji Kultury (2003); Nagrodę Nelli i Władysława Turzańskich za całokształt twórczości poetyckiej, translatorskiej i eseistycznej (2004); Nagrodę im. Władysława Reymonta (2007).

Książki tego autora: