• Issuu

George Berkeley

(16851753)
Irlandzki filozof i duchowny, wykładowca w Trinity College w Dublinie, jeden z trzech – obok Johna Locke’a i Davida Hume’a – wielkich empiryków angielskich; podstawy swego systemu filozoficznego, zwanego idealizmem empirycznym lub immanentnym, zawarł w dziele
Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (1710). Do jego najważniejszych dzieł należą ponadto Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713) oraz The Analyst (1734).

Książki tego autora: