• Issuu

Claudine Haroche

Kierownik badawcz w CNRS, pracuje w Centre ďétudes transdisciplinaires (CETSAH/EHESS). Autorka prac z dziedziny antropologii i socjologii, między innymi: La Face obscure des démocraties modernes. Redaktorka licznych książek zbiorowych (np. Désir de penser, peur de penser, Le sentiment ďhumiliation, Le sens du regard).

Książki tego autora: