• Issuu

Tadeusz Sucharski

(ur. 1959)
Historyk literatury, badacz literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku. Pracuje w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Interesuje się zwłaszcza doświadczeniem totalitaryzmu i relacjami polsko-rosyjskimi odzwierciedlonymi w literaturze. Uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowującego Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Jest członkiem International Dostoevsky Society. Publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Znaku”, „Kresach”. Autor książki Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego (2002).