• Issuu

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

(ur. 1970)
Eseistka, prozaik, adiunkt w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej oraz w Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Rilke poetów polskich (2004) i tomu prozy Zielony promień (2006); współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności (2004). Zajmuje się recepcją, interpretacją i problemami przekładu poezji, związkami literatury i sztuk plastycznych oraz literaturą po Zagładzie. Członkini Rilke-Gesellschaft.