• Issuu

Magdalena Horodecka

Absolwentka filologii polskiej i socjologii; adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego; współpracuje z Nadbałtyckim Centrum Kultury w ramach projektów „Festiwalu Kultur Świata”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury niefikcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego reportażu. Publikowała między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Dekadzie Literackiej” oraz w licznych tomach zbiorowych.