• Issuu

Agata Janaszczyk

(ur. 1977 Gdańsk) 
Pracuje jako adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego. Jest autorką publikacji z zakresu filozofii niemieckiej (Kant, Nietzsche), bioetyki (społeczno-filozoficzne aspekty eutanazji), a także socjologii i filozofii medycyny (rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, zawody medyczne).