• Issuu

Marlena Krupa

Liiteraturoznawca, pracownik Zakładu Iberystyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz czasopisma „Estudios Hispánicos” oraz członek komitetu redakcyjnego hiszpańskiego pisma „San Juan de la Cruz”. Specjalizuje się w hiszpańskiej poezji mistycznej Złotego Wieku, a obecnie przygotowuje projekt badawczy dotyczący hiszpańskiej poezji współczesnej.

Książki tego autora: