• Issuu

Danuta Danek

Profesor dr hab., historyk literatury, eseistka, tłumaczka.

Jest autorką m. in. książek: „Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza” (1997), „Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego” (2012), „Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej” (2013), „Melancholia i poznanie. <Autobiografie> Elizy Orzeszkowej” (2014) oraz szeregu rozpraw, w których łączy warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym, m. in.: „Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm”, „«Romantyczność». Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu”, „Dziady” . „Nieoczekiwane świadectwa. Psychoanaliza i literatura”; „Prawdziwsza Eliza Orzeszkowa”, „Kilka tez interpretacyjnych”, „Petersburski sen Mickiewicza”, „«Godzina myśli» jako studium romantyzmu”, „Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym”, „Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich”. 

Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki: „Freud w polskich wersjach edukacyjnych”, „Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu – Ochorowicz i Freud”, „Gustaw Bychowski – zapoznana postać z dziejów kultury polskiej” (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 roku „Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne”), „Dziennik Bezimiennej” (we wznowionej również staraniem autorki i w jej opracowaniu publikacji zasłużonego psychiatry Adama Wizla „Pamiętnik pacjentki” z 1924 roku). Autorka przekładu francuskiego arcydziełka powieściowego z XVII wieku – „Listów portugalskich” Josepha-Gabriela Guilleragues’a i rozpraw ukazujących psychoanalityczne prekursorstwo tego utworu. Tłumaczka książek Brunona Bettelheima „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”, „Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska”, „Freud i dusza ludzka” oraz jego rozprawy „Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne”. Wykładowczyni studiów podyplomowych i autorskiego kursu „Literatura i psychoanaliza” w Instytucie Badań Literackich, obecnie w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza oraz cyklu wykładowego z tego zakresu w ramach corocznych Festiwali Nauki w Warszawie. Autorka audycji radiowych i artykułów w miesięczniku dla nauczycieli „Polonistyka”, upowszechniających tę problematykę.

Książki tego autora: