• Issuu

Danuta Danek

Profesor dr hab., historyk literatury, eseistka, tłumaczka.
Jest autorką m.in. książki Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza (1997) oraz rozpraw, w których łączy warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm, „Romantyczność”. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu, „Dziady”. Kilka tez interpretacyjnych, Petersburski sen Mickiewicza, „Godzina myśli” jako studium romantyzmu, Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym, Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich. Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki: Freud w polskich wersjach edukacyjnych, Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu – Ochorowicz i Freud, Gustaw Bychowski – zapoznana postać z dziejów kultury polskiej (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 roku Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne), Dziennik Bezimiennej (we wznowionej również staraniem autorki i w jej opracowaniu publikacji zasłużonego psychiatry Adama Wizla Pamiętnik pacjentki z 1924 roku). Autorka przekładu francuskiego arcydziełka powieściowego z XVII wieku – Listów portugalskich Josepha-Gabriela Guilleragues’a i rozpraw ukazujących psychoanalityczne prekursorstwo tego utworu. Tłumaczka książek Brunona Bettelheima Cudowne i pożyteczne.
O znaczeniach i wartościach baśni, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, Freud i dusza ludzka oraz jego rozprawy Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne. Wykładowczyni studiów podyplomowych i autorskiego kursu „Literatura i psychoanaliza” w Instytucie Badań Literackich oraz cyklu wykładowego z tego zakresu w ramach corocznych Festiwali Nauki w Warszawie. Autorka audycji radiowych i artykułów w miesięczniku dla nauczycieli „Polonistyka”, upowszechniających tę problematykę.

Książki tego autora: