• Issuu

Piotr Śniedziewski

(ur. 1976) 
Doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; autor książek Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce (wydanie polskie: 2008; wydanie francuskie: 2009), Melancholijne spojrzenie (2011) i nowego przekładu Kuszenia świętego Antoniego Gustave’a Flauberta (2010); stypendysta rządu francuskiego (2003–2006 i 2009), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011–2014); współredaktor pisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.