• Issuu

Sławomir M. Nowinowski

– historyk dyplomacji i historiografii, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego, badacz dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, edytor korespondencji Jerzego Giedroycia.