• Issuu

Andrzej Strumiłło

(1927 - 2020)

Urodził się w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego. Ukończył wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950). Pracuje w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki książkowej, plakatu, rzeźby, wystawiennictwa, scenografii i fotografii. Wystawiał swoje prace na całym świecie. Wykładał malarstwo i historię sztuki na kilku uczelniach. Opracował wiele różnorodnych wydań książkowych. Odbył liczne podróże do krajów azjatyckich. W latach 1982 -1984 prowadził Pracownię Grafiki w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Działa na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury. Otrzymał szereg nagród, odznaczeń i orderów m. in. Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Gloria Artis oraz tytułu Honorowego Obywatela Miasta Suwałki oraz Ambasadora Kultury Podlasia.

Książki tego autora: