• Issuu

Nathalie Heinich

(ur. 1955)

jest profesorem socjologii w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień socjologii sztuki, socjologii wartości oraz historii badań socjologicznych, antropologiczno-socjologicznego wymiaru problematyki tożsamości i współczesnego kryzysu tożsamości (zwłaszcza kobiet). W jej bogatym dorobku znajduje się kilkadziesiąt książek, m.in. La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration (Les Éditions de Minuit, Paris 1991), États de femme. L'identité féminine dans la fiction occidentale (Gallimard, Paris 1997; wyd. 2 – 2018) czy Des valeurs. Une approche sociologique (Gallimard, Paris 2017). Po polsku ukazały się dotychczas dwie książki Heinich: Socjologia sztuki w przekładzie Agnieszki Karpowicz (Oficyna Naukowa, Warszawa 2010) oraz Być artystą w przekładzie Lucyny Mazur (Vizja Press & IT, Warszawa 2007).