• Issuu
  • Niepublikowana wcześniej powieść grozy: zyskujący popularność malarz ratuje życie niedoszłej samobójczyni. Błyskotliwa inteligencja Tamary robi na Gerardzie takie wrażenie, że użycza jej na noc swojego mieszkania. 

    29,40 zł
  • Niniejsza książka zawiera siedem nigdy i nigdzie przedtem niepublikowanych opowiadań Przybyszewskiej, wydanych z rękopisów i powstałych za życia pisarki maszynopisów zachowanych w Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

    27,00 zł
  • Powieść stanowi popis erudycji Przybyszewskiej, zawiera liczne dyskusje o literaturze epoki i aktualnych wydarzeniach politycznych. W warstwie psychologicznej autorka podnosi kwestię depresji i dalekosiężnego wpływu stresu pourazowego na człowieka.