• Issuu

Horace-Napoléon Raisson

Horace-Napoleon Raisson (1798–1854) – francuski dziennikarz i pisarz, krytyk sztuki, recenzent teatelany. Dziś zapomniany, za życia był twórcą popularnym i poczytnym. W 1824 roku założył czasopismo „Le Feuilleton litteraire”, do którego pisywał między innymi Balzac. Po rewolucji lipcowej 1830 roku przez dwa lata wydawał gazetę „Le Stenographe”, ktora szczegółowo omawiała debaty parlamentarne, pisywał również do „Le Constitutionnel”, „L’Artiste” i kroniki sądowe do „Gazette des tribunaux”. Wydał wiele książek na rozmaite tematy, między innymi: Historię rodziny Bonaparte od roku 1260 do 1830, wielotomową Historię Wielkiej Armii, Popularną historię rewolucji francuskiej oraz Historię policji paryskiej. Jego specjalnością stały się rożnego rodzaju „podręczniki”, nazywane przezeń „kodeksami”, na przykład: Kodeks karny, albo kompletny podręcznik dla ludzi ogładzonych, Kodeks małżeński. Kodeks cywilny. Kompletny podręcznik grzeczności, tonu, manier w dobrym towarzystwie… czy Kodeks miłosny, czyli sztuka zalecania się. Niektóre z jego książek doczekały się wielu wydań, a także przekładów. Jedna z nich, Code de la toilette, wyszła po polsku pod osobliwie dziś brzmiącym tytułem Kodex gotowalniany. Pisemko poświęcone ozdobie i zdrowiu (1835).