• Issuu

Jadwiga Staniszkis

Profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Powszechnie uważana za jednego z najbardziej przenikliwych i jednocześnie kontrowersyjnych analityków polskiej rzeczywistości politycznej. Jest autorką wielu książek, między innymi: Patologie struktur organizacyjnych (1973), Poland: Self-Limiting Revolution (1985); Ontologia socjalizmu (wydanie podziemne 1988, wydanie w języku angielskim 1993); The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe (1992), Post-communism: The Emerging Enigma (2000). Jej praca habilitacyjna pod tytułem Antynomie organizacji (1978) poszła na przemiał. Napisała również kilkadziesiąt artykułów, tłumaczonych – podobnie jak książki – na wiele języków. Brała udział w demonstracjach na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968, aresztowana i oskarżona o organizację wiecu, wyrzucona z UW, wróciła na uczelnię w 1981 roku. W sierpniu 1980 roku, zaproszona przez Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej, uczestniczyła w negocjacjach stoczniowców z władzami. Wykładała we Wszechnicy Solidarności oraz na wielu zagranicznych uniwersytetach. Publikowała regularnie w prasie podziemnej. Laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2004 roku. 

Książki tego autora: