• Issuu
Postkomunizm. Próba opisu
Postkomunizm. Próba opisu

Seria: Idee i Polityka

ISBN: 83-88560-15-8

Rok wydania: 2001

Informacja:

liczba stron: 305
format: 140 x 225 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Najnowsza praca Jadwigi Staniszkis – socjologa i politologa uznanego w kraju i za granicą – jest ważną i oryginalną publikacją z dziedziny teorii zmiany społecznej, szczególnie teorii transformacji komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej oraz – co stanowi istotne novum – w Azji. Autorka buduje teoretyczne interpretacje, poczynając od „punktu wyjścia” systemu postkomunistycznego, czyli struktur i mechanizmów komunizmu. Tworzy złożone charakterystyki tego systemu, wychodzenia z niego, określa granice instytucjonalne i epistemologiczne między komunizmem a postkomunizmem oraz logikę różnego typu zmian wewnątrz systemu postkomunistycznego, wyznaczoną przez charakter poprzedzającego go historycznie systemu, a także przez cechy przejścia ustrojowego.