• Issuu

Katarzyna Marciniak

Historyk literatury, filolog klasyczny, italianistka. Pracuje w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Rządu Republiki Włoskiej. Publikuje artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także wiersze dla dzieci i opowiadania.