• Issuu
Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa
Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa

Seria: Rzeczy artystyczne

ISBN: 83-87316-79-2

Rok wydania: 2000

Informacja:

liczba stron: 200
format: 205 × 270 mm
oprawa broszurowa


[Nakład wyczerpany]

Drugi tom Poetyki komiksu poświęcony jest przede wszystkim miejscu słów i obrazów w komiksowym przekazie oraz ich roli w procesie kształtowania się komiksu jako odrębnego gatunku artystycznego. "Próba opisania poetyki komiksu – pisze autor – stanowi zaledwie pierwszy krok w kierunku podjęcia badań nad polską twórczością komiksową. Jest to krok niezbędny po to, by badać komiksy w sposób właściwy. Opisanie poetyki komiksów wymaga nie tylko dostrzeżenia specyfiki przekazu, którego nośnikami są i słowo, i obraz, ale też spojrzenia na historyjki obrazkowe bez uprzedzeń i postawienie pytań o wartości będące zdobyczami tej sztuki, nie zaś tylko o te, które można dostrzec, porównując komiksy z dziełami literackimi, plastycznymi czy filmowymi. Wartości komiksu kryją się bowiem w tym, co różni go od innych sztuk".